Saturday, 10 December 2011

List of Group Dances and Partcipants choreographed by Mrs. Bindu Mohankumar


List of Group 8 Dances and 43 Partcipants choreographed by 
Mrs. Bindu Mohankumar
#
Activity
Choreographer
Participants
1
Rangapooja
Bindu Mohan
Malavika Babu
Devika Sreejith
2
Group Dance - 
Juniors
Bindu Mohan
Ananthan Nair
Arundathi Nair
3
Group Dance - 
Sub Juniors
Bindu Mohan
Vinaya Thomas
Hridya Lakshmi Santhosh
Hazel George
Haritha Manoj
Priyanka Nair
Siddarth Rajeev
Sarath Nambiar
Nikhil
Anjali
Saira
4
Group Dance - 
Senior Girls
Bindu Mohan
Aishwarya Kishore
Amrita Kishore
Aishwarya Ani
Shalin Shersha
Sherin Shersha
Sruthi Nambiar
5
Group Dance - 
Ladies
Bindu Mohan
Bindu Mohankumar
Preetha Rajeev
Bindu Prasanth
Sheeja Jayaprakash
Sangeetha Babu
Rekha Suresh
Mridulla
6
Group Dance - Junior Girls
Bindu Mohan
Surya Gayathri Bindu
Sreelekshmi Jayaprakash,
Sofy Joseph
Akeela
Diya Lashmi Santhosh
Devika Sreejith
Malavika Babu
7
Fusion Dance
Bindu Mohan
Aishwarya Kishore
Shalin Shersha
Sherin Shersha
Sreekanth Mohankumar
Anith Manu
Pranav Rajeev
Sidharth Jayaprakash
8
Arabic Dance
Bindu Mohan
Surya Gayathri Bindu
Sreelekshmi Jayaprakash

No comments: